राज्य शासकीय कार्यालयांना अधिकृत पत्रव्यवहारासाठी “मराठी भाषेचा” वापर अनिवार्य 2020

मुंबई – सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांनी अधिकृत पत्रव्यवहारासाठी मराठी चा वापर केला पाहिजे आणि या नियमांचे पालन करण्यास अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना वाढीसाठी

Read more